Aftertime Trainer

Aftertime Trainer

Práce se využívá 4 televizorů, které ve smyčce přehrávají videosekvenci s originální jednoduchou hudební melodií. V krátkém šotu lze vidět matku držící dítě, která vychází z domu. Na ulici dítě ukládá do „košíku“
položeném na chodníku, zabalí ho a odchází. Dítě tam nechává. Vyústění situace je nejasné. Hudba hraje neutrální, dětskou melodii bez konkrétního podtextu.

Použité nástroje: 4 televize rozmístěné po objektu školy, video PAL, 720×576

ostatní |

Komentáře nejsou povoleny.